วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ว่าด้วยเลข 0


--- ว่าด้วยเลข 0 ---


ใน Force of Will จะมีการสั่งการให้ทำสิ่งต่างๆ หรือการสร้างค่าความเสียหาย 
ซึ่งบางครั้งจะมีเอฟเฟคต์ที่ลดจำนวนครั้งของการกระทำหรือลดความเสียหายให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

หรือบางเอฟเฟคต์จะทำให้จำนวนครั้งการกระทำ หรือความเสียหายมีค่าเท่ากับ 0 ไปเลย

ตามกฎ หากการกระทำใดๆมีจำนวนครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 
ไม่ต้องทำการกระทำนั้น ดังนั้นจะถือว่าผู้เล่นไม่ได้ทำการกระทำนั้น

หรือหากความเสียหายมีค่าเท่ากับ 0 หรือน้อยกว่า 
ก็จะถือว่าไม่เกิดความเสียหายขึ้น

กฎข้อนี้ทำงานในกรณีใด
เช่น หาก Resonator A มีความสามารถ Explode แต่หากโดนทำให้ความเสียหายที่ทำได้เท่ากับ 0 ก็จะถือว่าไม่เกิดความเสียหายขึ้น ความสามารถ Explode ก็จะไม่ทำงาน

หรือ การ์ดที่สั่งให้จั่วการ์ดถูกเอฟเฟคต์ทำให้การจั่วกลายเป็นจั่ว 0 ใบ แล้วมีการ์ดอีกหนึ่งใบบอกว่า เมื่อผู้เล่นจั่วการ์ดจะเสียพลังชีวิต ก็จะไม่เสียพลังชีวิต เพราะการจั่ว 0 ใบ ถือว่าไม่เกิดการจั่วการ์ดขึ้น เป็นต้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น