วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

+++ ประกาศแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับ Chant-Standby +++

+++ ประกาศแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับ Chant-Standby +++

เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งาน Chant-Standby ที่ทางทีมงานได้เคยสอบถามไปยังเพจต่างๆ ซึ่งตอนนี้ได้ข้อสรุปมาใหม่จากการตรวจสอบไปยังหลายๆเพจ ได้ข้อสรุปใหม่ที่มีการแก้ไขจากเดิมดังนี้ครับ

Chant-Standby เมื่อทำการ Set โดยการจ่าย 2 Will ไม่ใช้พื้นที่แทรกแซงในการเล่น ทำให้ไม่สามารถแทรกแซงหรือ Cancel ได้ แต่การกระทำนี้จะต้องทำเมื่อไม่มีการ์ดหรือความสามารถรอทำงานในพื้นที่แทรกแซง

การเปิดใช้งานการ์ด Chant-Standby จะเป็นการเปิดใช้ได้เมื่อเงื่อนไขครบถ้วน มี Magic Stone ครบตาม Cost ที่ระบุ แต่ไม่ต้อง Rest เพื่อจ่าย และไม่สนใจสภาพของ Magic Stone ว่าอยู่ในสภาพ Rest หรือ Recovery

แต่การเปิดใช้งานนี้จะใช้พื้นที่แทรกแซงและการ์ด Chant-Standby จะไปอยู่ในพื้นที่แทรกแซงโดยนับว่าเป็น Normal Spell ครับ ดังนั้นการเปิดใช้งานการ์ด Chant-Standby จึงถูก Cancel ได้ครับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Normal Spell คือ
การ์ด Addition ทุกชนิด และ การ์ด Spell ทุกชนิดที่อยู่บนพื้นที่แทรกแซงครับ (การ์ดจะอยู่บนพื้นที่แทรกแซงเมื่อทำการร่าย หรือในกรณีของ Chant-Standby คือเมื่อเปิดใช้งาน)

จึงประกาศมาให้ทราบและแก้ไขความเข้าใจผิดในการเล่นและการตัดสินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขออภัยในความผิดพลาดและด้วยความเคารพ
ทีมงาน Thai Force of Will
26 กุมภาพันธ์ 2015

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กฎน่ารู้ - เรื่อง การข้าม Recovery Phase

-- กฎน่ารู้ --

เรื่อง การข้าม Recovery Phase

จาก Comprehensive Rule เล่มล่าสุดมีการเพิ่มเติมส่วนนี้เข้าไปครับ

"If this is the first turn for the player, skip the recovery phase"

หมายความว่า เทิร์นแรกของผู้เล่นแต่ละคนจะข้าม Recovery Phase ของผู้เล่นคนนั้นไปครับ

มีผลอย่างไร อย่างเช่น Ruler ที่มีความสามารถ Rest เพื่อทำสิ่งต่างๆ
ผู้เล่นคนที่สองจะใช้ความสามารถนั้นก่อนจบเทิร์นของผู้เล่นคนแรกได้
แต่เมื่อเข้าสู่เทิร์นแรกของผู้เล่นคนที่สอง ผู้เล่นนั้นจะไม่ได้ทำการ Recover Ruler ของตนเอง
เพราะข้าม Recovery Phase ไปครับ

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ว่าด้วย Target Attack

--- ว่าด้วย Target Attack ---


มีการแก้ไข้เปลี่ยนแปลงความสามารถของ Target Attack ใหม่ครับ โดยความสามารถของ Target Attack มีดังนี้

11.2. [Target Attack]
A J/resonator with [Target Attack] can attack against recovered J/resonator. This is continuous ability.

หมายความว่า Resonator ที่มีความสามารถนี้จะ
สามารถเลือกเป้าหมายการโจมตีเป็น Resonator ที่อยู่ในสภาพ Recover ได้

โดยการโจมตีนี้จะไม่ทำให้ Resonator ที่ถูกโจมตีนั้นต้องกลายเป็นสภาพ Rest เพราะการเปลี่ยนเป็นสภาพ Rest จะเกิดเมื่อ Resonator ทำการโจมตีหรือป้องกันครับ

และการโจมตีนี้ยังคงถูกป้องกันได้ตามปกติ ความสามารถนี้เพียงแค่ทำให้ผู้เล่นเลือกโจมตีใส่ Resonator ที่อยู่ในสภาพ Recover เท่านั้นครับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Force of WIll Thai Comprehensive Rule Update 2/2/2014

อัพเดตกฏ FoW 02/02/2014

อัพเดตกฎการเล่น Force of Will ฉบับล่าสุดครับ
โดยฉบับนี้จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ Awakening และแก้ไขในส่วนของ Target Attack ให้ตัวที่ถูกโจมตีจาก Target Attack ไม่ต้อง Rest ครับ และส่วนปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะทำตัวอักษรสีแดงไว้ครับ แสดงให้เห็นว่าอัพเดตแก้ไขจากเล่มก่อน

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยครับ

ทั้งนี้ขอลบไฟล์กฎการเล่นฉบับเก่าออกจากแฟ้มดาวน์โหลด เพื่อป้องกันการสับสนนะครับ

กฎการเล่น Force of Will ฉบับภาษาไทย https://www.dropbox.com/s/nn8tjrklvposdii/FoW_comprehensive%20rule%20Thai%20Update%2020150202.docx?dl=0

กฎการเล่น Force of Will ฉบับภาษาอังกฤษ -  https://www.dropbox.com/s/aoeb1i9xswdvk4z/FoW%20Comprehensive%20Rule%20Eng%2020150118.docx?dl=0

เรื่องการ Recircle


เรื่องการ Recircle

อีกไม่นานก็จะถึงกำหนดวางขายของ Force of Will Booster ที่ 2 ของประเทศไทยแล้วนะครับ แต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต แล้วพบว่าใน Circle แรกนั้นมีทั้งหมดสามชุดด้วยกัน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว ใน Circle แรกนั้นจะมีจำหน่ายเพียงสองชุดเท่านั้นครับ

ทั้งนี้เพราะมีการ Recircle เกิดขึ้นครับจากทางญี่ปุ่น โดยในชุดแรกที่จัดจำหน่ายในไทย จะประกอบด้วยชุดแรกและครึ่งหนึ่งของชุดที่สองเดิมครับ และสำหรับชุดที่สองในไทยจะประกอบด้วยที่เหลือของชุดที่สองเดิม และทั้งหมดของชุดที่สามเดิมครับ

ดังนั้นในซอง Dawn of Valhalla ที่ได้วางขายไปแล้วนั้นจะมีการ์ดที่มี Serial Number ผสมกันทั้งขึ้นต้นด้วยเลข 1 และ 2 ครับ

การคงสภาพของตำแหน่งเมื่อมีการย้ายโซน


--- การคงสภาพของตำแหน่งเมื่อมีการย้ายโซน ---

ตามกฎข้อ 3.1 จะอธิบายไว้ว่า เมื่อการ์ดย้ายไปยังโซนอื่น ถ้าเป็นการย้ายจากพื้นที่เล่นไปยังพื้นที่เล่น มันจะนับว่าเป็นการ์ดใบเดิม และยังคงสภาพRest หรือ Recover ตามเดิมอยู่ แต่นอกเหนือจากนี้จะให้ถือว่าเป็นการ์ดใบใหม่ในโซนที่ย้ายไป และหากไม่มีการระบุไว้ เอฟเฟคต์ใดๆที่เคยส่งผลในโซนเดิม จะไม่ส่งผลในโซนใหม่

พื้นที่เล่นคือการนับรวมของโซนสนาม รูลเลอร์แอเรีย และ เมจิกสโตนแอเรีย 

ดังนั้นหากมีการย้ายโซนของการ์ดในพื้นที่เหล่านี้ เช่น J-Ruler ย้ายจากสนามมายังรูลเลอร์แอเรีย หรือการควบคุม Resonator ของฝ่ายตรงข้าม ทำให้ย้ายจากสนามของเขามายังสนามเรา การ์ดเหล่านี้จะยังคงสภาพ Rest หรือ Recover ตามเดิมครับ

ว่าด้วยเลข 0


--- ว่าด้วยเลข 0 ---


ใน Force of Will จะมีการสั่งการให้ทำสิ่งต่างๆ หรือการสร้างค่าความเสียหาย 
ซึ่งบางครั้งจะมีเอฟเฟคต์ที่ลดจำนวนครั้งของการกระทำหรือลดความเสียหายให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

หรือบางเอฟเฟคต์จะทำให้จำนวนครั้งการกระทำ หรือความเสียหายมีค่าเท่ากับ 0 ไปเลย

ตามกฎ หากการกระทำใดๆมีจำนวนครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 
ไม่ต้องทำการกระทำนั้น ดังนั้นจะถือว่าผู้เล่นไม่ได้ทำการกระทำนั้น

หรือหากความเสียหายมีค่าเท่ากับ 0 หรือน้อยกว่า 
ก็จะถือว่าไม่เกิดความเสียหายขึ้น

กฎข้อนี้ทำงานในกรณีใด
เช่น หาก Resonator A มีความสามารถ Explode แต่หากโดนทำให้ความเสียหายที่ทำได้เท่ากับ 0 ก็จะถือว่าไม่เกิดความเสียหายขึ้น ความสามารถ Explode ก็จะไม่ทำงาน

หรือ การ์ดที่สั่งให้จั่วการ์ดถูกเอฟเฟคต์ทำให้การจั่วกลายเป็นจั่ว 0 ใบ แล้วมีการ์ดอีกหนึ่งใบบอกว่า เมื่อผู้เล่นจั่วการ์ดจะเสียพลังชีวิต ก็จะไม่เสียพลังชีวิต เพราะการจั่ว 0 ใบ ถือว่าไม่เกิดการจั่วการ์ดขึ้น เป็นต้นครับ

ว่าด้วย Explode

--- ว่าด้วย Explode ---Explode คือความสามารถที่เมื่อ J-Ruler/Resonator ที่มีความสามารถนี้ทำความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับ Resonator ใบอื่น มันจะทำลายทั้งตัวมันเองและResonator ที่ถูกทำความเสียหายนั้น 
แต่ J-Ruler จะไม่ได้รับผลจากความสามารถนี้

สรุปได้ง่ายๆว่า ตัวที่มี Explode สู้กับใครแล้วสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายได้ จะถูกทำลายทั้งคู่ แต่หากตัวที่มี Explode หรือตัวที่สู้ด้วยเป็น J-Ruler แล้ว J-Ruler จะไม่ถูกทำลาย มีเพียง Resonator เท่านั้นที่ถูกทำลายได้ด้วยความสามารถนี้

แล้วถ้าหากความเสียหายจากตัวที่มี Explode ถูกทำให้เท่ากับ 0 หรือน้อยกว่า หรือ ATK ของตัวที่มี Explode ถูกทำให้เท่ากับ 0 หรือน้อยกว่า ก็จะไม่ถือว่าเกิดความเสียหายขึ้น ทำให้ความสามารถไม่ทำงาน

แล้วหากความเสียหายที่ได้รับเท่ากับหรือมากกว่า DEF ทั้งตัวที่มีความสามารถ Explode หรือตัวที่สู้ด้วย Resonator นั้นๆก็จะถูกทำลายจากกฎที่ระบุว่าเมื่อความเสียหายที่อยู่บน Resonator มากกว่าหรือเท่ากับ DEF Resonator นั้นจะถูกทำลายทันที ก่อนที่ความสามารถ Explode จะทำงานครับ

ว่าด้วยเรื่องของ Flying


--- ว่าด้วยเรื่องของ Flying ---


ตามกฏ [Flying]
Attack by J/Resonator with [Flying] can be blocked only by J/Resonator with [Flying]. 
This is continuous ability.

หมายความว่า การโจมตีจาก J/Resonator ที่มี [Flying] จะถูกป้องกันได้จาก J/Resonator ที่มี [Flying] เหมือนกันเท่านั้นครับ และเป็นความสามารถแบบต่อเนื่องด้วย

ดังนั้นหากถูกโจมตีจาก J/Resonator ที่มี [Flying] แล้วเราไม่มีJ/Resonator ที่มี [Flying] เลย ก็จะป้องกันไม่ได้ครับ

แต่ J/Resonator ที่มี [Flying] ที่ Rest อยู่ จะถูกโจมตีจาก J/Resonator ได้แม้ว่า J/Resonator นั้นจะไม่มี [Flying]

เหมือนว่ามังกรบินมาตี แล้วจะป้องกันเราก็ต้องบินไปป้องกันครับ ส่วนพอตีเสร็จแล้วเหนื่อย ลงมาพักที่พื้นดิน เลยโดยตัวไม่บินตีได้นั่นเอง

ว่าด้วยคำว่า Each

--- ว่าด้วยคำว่า Each ---


วันนี้เรามาว่าด้วยคำว่า Each กันครับ คำนี้แปลว่า แต่ละ 
ดังนั้นความสามารถไหนมีคำนี้จะหมายถึงสิ่งที่กล่าวถึงทุกใบครับ 

ดังนั้นการ์ดใบนี้จึงหมายถึง Resonator แต่ละใบจะไม่สามารถโจมตีได้
นอกจากจะมีผู้เล่นจ่าย 2 Will สำหรับ Resonator แต่ละใบครับ

ว่าด้วยความสามารถ Enter

--- ว่าด้วยความสามารถ Enter ---ความสามารถ Enter นี้จะทำงานเมื่อการ์ดนั้นเข้ามาในสนามจากการร่ายจากบนมือเท่านั้นครับ 
การถูกนำเข้าสนามจากวิธีอื่นๆ จะไม่ทำให้ความสามารถนี้ทำงาน 
นอกจากจะระบุไว้ว่าให้ความสามารถ Enter ทำงาน 
หรือระบุว่า ให้ Summon การ์ด Resonator นั้นๆครับ

ว่าด้วยคำว่า Spell

--- ว่าด้วยคำว่า Spell ---


ใน Force of Will มีการใช้คำว่า Spell อยู่สองความหมายครับ
1. Spell ที่หมายถึงประเภทของการ์ด แบ่งประเภทย่อยได้เป็น
- Spell : Chant 
- Spell : Chant-Instant
- Spell : Chant-Standby
ซึ่งถ้าหากหมายถึงตรงนี้มักจะต่อท้ายด้วยคำว่า Card หรือประเภทย่อยของ Spell ที่กล่าวถึงเสมอครับ

2. Spell ที่หมายถึงการ์ดที่กำลังร่าย แบ่งย่อยได้เป็น
- Summon Spell คือการ์ด Resonator ที่กำลังร่าย
- Normal Spell คือการ์ดที่กำลังร่ายหรือกำลังอยู่บนพื้นที่แทรกแซงที่ไม่ใช่ Resonator จึงประกอบไปด้วย Chant, Chant-Instant, Addition ทุกชนิด และ Chant-Standby ที่เปิดใช้งานและกำลังอยู่บนพื้นที่แทรกแซง
ซึ่งถ้าหมายถึงตรงนี้มักจะอยู่ในความสามารถที่เกี่ยวกับการ์ดที่กำลังร่ายครับ เช่น การ Cancel การ์ด เป็นต้น

ขยายความในส่วนของ Chant-Standby การ Set ไม่ถือเป็นการร่ายครับเพราะไม่ใช้พื้นที่แทรกแซง แต่การ Activate ใช้งานนั้นใช้พื้นที่แทรกแซงครับ ดังนั้นจึงสามารถถูก Cancel ในขั้นตอนนี้ได้