วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

+++ ประกาศแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับ Chant-Standby +++

+++ ประกาศแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับ Chant-Standby +++

เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งาน Chant-Standby ที่ทางทีมงานได้เคยสอบถามไปยังเพจต่างๆ ซึ่งตอนนี้ได้ข้อสรุปมาใหม่จากการตรวจสอบไปยังหลายๆเพจ ได้ข้อสรุปใหม่ที่มีการแก้ไขจากเดิมดังนี้ครับ

Chant-Standby เมื่อทำการ Set โดยการจ่าย 2 Will ไม่ใช้พื้นที่แทรกแซงในการเล่น ทำให้ไม่สามารถแทรกแซงหรือ Cancel ได้ แต่การกระทำนี้จะต้องทำเมื่อไม่มีการ์ดหรือความสามารถรอทำงานในพื้นที่แทรกแซง

การเปิดใช้งานการ์ด Chant-Standby จะเป็นการเปิดใช้ได้เมื่อเงื่อนไขครบถ้วน มี Magic Stone ครบตาม Cost ที่ระบุ แต่ไม่ต้อง Rest เพื่อจ่าย และไม่สนใจสภาพของ Magic Stone ว่าอยู่ในสภาพ Rest หรือ Recovery

แต่การเปิดใช้งานนี้จะใช้พื้นที่แทรกแซงและการ์ด Chant-Standby จะไปอยู่ในพื้นที่แทรกแซงโดยนับว่าเป็น Normal Spell ครับ ดังนั้นการเปิดใช้งานการ์ด Chant-Standby จึงถูก Cancel ได้ครับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Normal Spell คือ
การ์ด Addition ทุกชนิด และ การ์ด Spell ทุกชนิดที่อยู่บนพื้นที่แทรกแซงครับ (การ์ดจะอยู่บนพื้นที่แทรกแซงเมื่อทำการร่าย หรือในกรณีของ Chant-Standby คือเมื่อเปิดใช้งาน)

จึงประกาศมาให้ทราบและแก้ไขความเข้าใจผิดในการเล่นและการตัดสินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขออภัยในความผิดพลาดและด้วยความเคารพ
ทีมงาน Thai Force of Will
26 กุมภาพันธ์ 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น