วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ว่าด้วย Target Attack

--- ว่าด้วย Target Attack ---


มีการแก้ไข้เปลี่ยนแปลงความสามารถของ Target Attack ใหม่ครับ โดยความสามารถของ Target Attack มีดังนี้

11.2. [Target Attack]
A J/resonator with [Target Attack] can attack against recovered J/resonator. This is continuous ability.

หมายความว่า Resonator ที่มีความสามารถนี้จะ
สามารถเลือกเป้าหมายการโจมตีเป็น Resonator ที่อยู่ในสภาพ Recover ได้

โดยการโจมตีนี้จะไม่ทำให้ Resonator ที่ถูกโจมตีนั้นต้องกลายเป็นสภาพ Rest เพราะการเปลี่ยนเป็นสภาพ Rest จะเกิดเมื่อ Resonator ทำการโจมตีหรือป้องกันครับ

และการโจมตีนี้ยังคงถูกป้องกันได้ตามปกติ ความสามารถนี้เพียงแค่ทำให้ผู้เล่นเลือกโจมตีใส่ Resonator ที่อยู่ในสภาพ Recover เท่านั้นครับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น