วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศใช้ Comprehensive Rule 5.00

--- ประกาศใช้ CR ฉบับใหม่ครับ ---


ประกาศใช้ Comprehensive Rule ในการตัดสินและแข่งขัน Force of Will ในประเทศไทย โดยจะใช้ CR เล่ม 5.00 นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านทำความเข้าใจได้จากลิงค์นี้ครับ ส่วนที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม จากเล่มก่อนจะเป็นตัวอักษรสีแดง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทีมงาน Thai Force of Will