วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ว่าด้วย Explode

--- ว่าด้วย Explode ---Explode คือความสามารถที่เมื่อ J-Ruler/Resonator ที่มีความสามารถนี้ทำความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับ Resonator ใบอื่น มันจะทำลายทั้งตัวมันเองและResonator ที่ถูกทำความเสียหายนั้น 
แต่ J-Ruler จะไม่ได้รับผลจากความสามารถนี้

สรุปได้ง่ายๆว่า ตัวที่มี Explode สู้กับใครแล้วสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายได้ จะถูกทำลายทั้งคู่ แต่หากตัวที่มี Explode หรือตัวที่สู้ด้วยเป็น J-Ruler แล้ว J-Ruler จะไม่ถูกทำลาย มีเพียง Resonator เท่านั้นที่ถูกทำลายได้ด้วยความสามารถนี้

แล้วถ้าหากความเสียหายจากตัวที่มี Explode ถูกทำให้เท่ากับ 0 หรือน้อยกว่า หรือ ATK ของตัวที่มี Explode ถูกทำให้เท่ากับ 0 หรือน้อยกว่า ก็จะไม่ถือว่าเกิดความเสียหายขึ้น ทำให้ความสามารถไม่ทำงาน

แล้วหากความเสียหายที่ได้รับเท่ากับหรือมากกว่า DEF ทั้งตัวที่มีความสามารถ Explode หรือตัวที่สู้ด้วย Resonator นั้นๆก็จะถูกทำลายจากกฎที่ระบุว่าเมื่อความเสียหายที่อยู่บน Resonator มากกว่าหรือเท่ากับ DEF Resonator นั้นจะถูกทำลายทันที ก่อนที่ความสามารถ Explode จะทำงานครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น