วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

Download Links for Tournament Rules

ลิงค์ดาวน์โหลดกฏการแข่งขัน และข้อบังคับในการแข่งขัน สำหรับผู้ที่สนใจครับ

กฎการแข่งขัน -https://www.dropbox.com/s/mttthb2izapk2gw/Force%20of%20Will%20Trading%20Card%20Game%20Specific%20Floor%20Rules.pdf?dl=0

กติกาและกฎต่างๆสำหรับการแข่งขัน -https://www.dropbox.com/s/5hwr2mfpdk5yhd7/FoW%20TCG%20%20General%20Tournament%20Policy%2007122014.pdf?dl=0

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

FoW Comprehensive Rule Download Links

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด Comprehensive Rule ของ Foece of Will ทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทยครับ

โดยเราจะใช้การตัดสินโดยอ้างอิงการตีความจากเล่มภาษาอังกฤษเป็นหลักครับ และคำตัดสินของทีมงาน Thai Force of Will จะถือเป็นที่สิ้นสุด ณ ขณะนั้นๆ

ส่วนเล่มภาษาไทยมีไว้สำหรับให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

โดยให้ยึดถือการอัพเดทของทางทีมงาน Thai Force of Will เป็นหลักนะครับ 

ฉบับภาษาอังกฤษ - https://www.dropbox.com/s/vhkqpi43dmfvwqv/FoW%20Comprehensive%20Rule%20Eng%2020141010.docx?dl=0

ฉบับภาษาไทย - https://www.dropbox.com/s/7355ptnjpjnxuka/FoW%20Comprehensive%20Rule%20Thai%2020150116.docx?dl=0

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศแก้ไขกฏการเล่น Force of Will

ประกาศแก้ไขกฏใน คู่มือและแผ่นสอนเล่น Force of Will

เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้มีการอัพเดทกฏใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 15/01/2015 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการแก้ไขกฎเพื่อลดความซับซ้อนและความลื่นไหลของเกม ทางทีมงาน Thai Force of Will จึงขอประกาศแก้ไขกฏดังต่อไปนี้ครับ

--- ยกเลิก Call Phase ---
โดยที่ผู้เล่นไม่ต้องเลือกที่จะทำการ Call Magic Stone ในช่วง Call Phase อีกต่อไป แต่จะสามารถกระทำได้ในช่วง Main Phase โดย Ruler/J-Ruler ต้องอยู่ในสภาพ Recovery และไม่ได้ทำการ Judgment มาก่อนในเทิร์นนี้ และต้องไม่มีการสั่งการหรือทำการใดๆค้างอยู่

ข้อดี - ทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะดูสถานการณ์และเก็บ Ruler/J-Ruler ไว้เพื่อใช้ความสามารถก่อนได้ แล้วจึงค่อยทำการ Call Magic Stone 

--------------------------------------

--- แก้ไขกฏการใช้ Chant-Standby ---
ในการ Set Chant-Standby ลงใน Standby Area ผู้เล่นยังคงต้องจ่าย 2Will ใดๆ เพื่อทำการวางลงใน Standby Area เช่นเดิม แต่ในการสั่งใช้งาน ผู้เล่นเพียงแค่มี Magic Stone ใน Magic Stone Area ให้ครบจำนวนตามที่ระบุใน Cost ทั้งจำนวนและคุณลักษณะ "แต่ไม่จำเป็นว่าจะอยู่ในสภาพ Rest หรือ Recover อีกต่อไป"

ข้อดี - ทำให้การใช้ Chant-Standby มีความสะดวก ลื่นไหล และน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------

--- เมื่อ J-Ruler ถูกทำลาย จะไม่สูญเสียพลังชีวิตครึ่งนึงอีกต่อไป ---
เมื่อ J-Ruler ถูกทำลาย ผู้เล่นจะไม่สูญเสียพลังชีวิตอีกต่อไป แต่ J-Ruler จะกลับไปยัง Ruler Zone ในสภาพ J-Ruler และสูญเสียความสามารถทั้งหมดเช่นเดิม แต่ยังคงสามารถทำการ Call Magic Stone ได้อยู่

ข้อดี - ทำให้ J-Ruler ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน ลดความเสี่ยงในการเรียกมาช่วยสู้ตั้งแต่ต้นเกมลง

ประกาศเมื่อวันที่ 17/01/2015
Thai Force of Will

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ Errata การ์ด Force of Will ชุด The Dawn of Valhalla และ War of Valhalla

15/01/15

ประกาศ Errata Card List ของการ์ด Force of Will ชุด The Dawn of Valhalla และ War of Valhalla

Card No. S-007
Name : Freja, the Guardian Mage of Loyal Palace
Old Text : Target resonator cannot be targeted by spells of abilities until end of turn.
New Text : Target resonator cannot be targeted by spells or abilities until end of turn.
Card No. S-008
Name : Leviathan, the Tyrant of Ocean
Old Text : 【ENTER】 Banish a card in your lifebreak area. Return resonators up to the number equal to the cards banished to their owner's hand.
New Text : 【ENTER】 Banish all cards in your lifebreak area. Return resonators up to the number equal to the cards banished to their owner's hand.Card No. 1-002
Name : Ares, the Knight God Emperor
Old Text : [Enter]Each [Addition:Resonator] on this card affects this card as though this card is a resonator.
[Continuous]You may put any number of [Addition:Resonator] cards from your hand and/or your graveyard on this card.
New Text : [Continuous]Each [Addition:Resonator] on this card affects this card as though this card is a resonator.
[Enter]You may put any number of [Addition:Resonator] cards from your hand and/or your graveyard on this card.Card No. 1-013
Name : Lanslot, the Knight of the Lake
Old Rarity : 1-013 C
New Rarity : 1-013 Card No. 1-042
Name : Blessed Protection
Old Text : Target resonator or J-Ruler gains [+0/+500] until end of turn. You gain life equal to the damage it has been dealt.
New Text : Target resonator or J-Ruler gains [+0/+500] until end of turn. At the end of turn, you gain life equal to the damage it's dealt this turn.
Card No. 1-058
Name : Fantian-Huaji, the Pyre
Old Text : This card cannot be targeted by spell of ability while it's recovered.
New Text : This card cannot be targeted by spells or abilities while it's recovered.
Card No. 1-076
Name : Spreading Anger
Old Text : [Condition]Banish a Resonator in your field: Target two Resonator's ATK become the number equal to [the printed ATK of the banished Resonator].
New Text : [Activate]Banish a Resonator in your field: Target two Resonator's ATK become the number equal to [the printed ATK of the banished Resonator]until end of turn.


Card No. 1-088
Name :  Bursting Shot
Old Text : Banish a recovered card in your magic stone area. This card deals 600 damage to target resonator or player.
New Text : Banish a recovered card in your magic stone area. If you do,this card deals 600 damage to target resonator or player.

Card No. 1-093
Name : Enlarge Body
Old Type : Chant - Instant
New Type : Chant - Standby


Card No. 1-098
Name : Chronos, the Master of Labyrinth
Old Text : [Activate] [0] You may activate this only once in a draw phase. Discard the card you just drew and draws a card.
New Text : [Activate] [0] You may activate this only once in a draw phase.  The next time you would draw one or more cards in this phase, put the top card of your main deck into your graveyard then draw that many card instead.


Card No. 1-118
Name : Mirage Slime
Old Text : This card cannot be targeted by spells of abilities.
New Text : This card cannot be targeted by spells or abilities.


Card No. 1-125
Name : Rahab, the Emperor Dragon of Riptide
Old Text : ATK of this card is equal to [the number of all cards return to your hand by [Enter] x 200].
New Text : ATK of this card is equal to [the number of all cards return to hands by [Enter] x 200].Card No. 1-126
Name : Mirage Drake
Old Text : This card cannot be targeted by spells of abilities until end of turn.
New Text : This card cannot be targeted by spells or abilities until end of turn.

Card No. 1-142
Name : Spiral Shift
Old Text : [Trigger]When a resonator summoned.Cancel that summon.  Put that card into its owner's main deck and shuffle it. Opponent player draws two cards from his or her main deck.
New Text : [Trigger] When a summon spell is played.  Cancel that summon spell, put the card into its owner's main deck instead of putting into graveyard and shuffle the main deck. Opponent player draws two cards from his or her main deck.

Card No. 1-145
Name : Guardian of Outland
Old Text : [Condition][rest]Target resonator gains [+200/+0] and [Pierce] until end of turn.
New Text : [Activate][rest]Target resonator gains [+200/+0] and [Pierce] until end of turn.
Card No. 1-145 J
Name : Guardian of Outland
Old Text : At the end of turn, return each resonator this card blocked to its owner's hand.
New Text : At the end of turn, return each resonator this card blocked this turn to its owner's hand.

Card No. 1-146
Name : Sprout of Treasure Tree
Old Race : Sprit
New Race : Divine TreeCard No. 1-150
Name : Windcalling Flower
Old Text : Whenever a spell is played, cancel target spell. You must play this ability if able.
New Text : Whenever a spell is played, cancel target spell and banish this card. You must play this ability if able.Card No. 1-153
Name : Gottfried, Elemental Knight
Old Text : While this card is targeted by an addition, this card gains [+300/+300].
New Text : (remove this ability)


Card No. 1-165
Name : Sprout the Seeds
Old Text : Each ATK of [Race:Treeman] cards in your  field becomes the same as its DEF.
New Text : Each ATK of [Race:Treeman] cards in your  field becomes the same as its DEF until end of turn.
Card No. 1-176
Name : Jack-o-Lantern
Old Text : When this card is targeted by a spell of an ability, banish this card. Then this card deals 500 damage to you and your opponent.
New Text : When this card is targeted by a spell or an ability, banish this card. Then this card deals 500 damage to you and your opponent.


Card No. 1-188
Name : Black Order
Old Text : [Trigger] When a player draws a card.:Discard the drawn card.
New Text : [Trigger] Anytime:The next time your opponent would draw one or more cards this turn, he or she draws that many cards then discards one of those cards instead.

Card No. 1-191
Name : Blast Gimmick
Old Text : [Condition]Pay [2], banish this card This card deals 400 damage to target resonator or player. This ability can be activated only once for each turn.
New Text : [Activate]Pay [2], banish this card This card deals 400 damage to target resonator or player. This ability can be activated only once for each turn.


Card No. 1-199
Name : Second Chance
Old Text : Cancel target judgment.  Your opponent cannot do judgment again this turn. The cost paid for the judgment is returned as though it was not paid.
New Text : Cancel target judgment. Your opponent cannot do judgment again this turn.Card No. 2-032
Name : Flaming Art -Purgatory-
Old Text : At the end of  turn, this card deals 300 damage to each player.
New Text : At the end of your turn, this card deals 300 damage to each player.


Card No. 2-063
Name : Orion, the Celestial Hegemon
Old Text : If this card attacks a resonator, your opponent cannot block this card with any resonator other than the attacked one.
New Text : While this card attacks a resonator, your opponent cannot block.


Card No. 2-074
Name : Yggnitsvay, the Guardian of Green Branch
Old Text : [Condition] Banish this card Activate only at the beginning of your opponent's battle phase. Rest target resonator.
New Text : [Activate] Banish this card Activate only at the beginning of your opponent's battle phase. Rest target resonator.
Card No. 2-082
Name : Elvish Archer
Old Text : [Condition] Pay [g][1], [rest]Destroy target resonator with [Flying].
New Text : [Activate] Pay [g][1], [rest]Destroy target resonator with [Flying].
Card No. 2-140
Name : Demonic Spear, Gáe Bulg
Old Text : At the end of battle phase, destroy target resonator that the resonator with this battled.
New Text : At the end of battle phase, destroy the resonator that battled with the resonator with this.

Card No. 3-009
Old Name : Merlin, the Wizard of Round Table
New Name : Warder of Light Chain
Card No. 3-018
Name : Mjolnir, the Hammer of White Lightning
Old Text :  Resonator with this gains [+300/+300] and [Target Strike].
New Text :  Resonator with this gains [+300/+300] and [Target Attack].Card No. 3-052
Name : Aegir, the Sea God of Tempest
Old Text : Return target card in your opponent's field. Or choose target magic stone in your opponent's magic stone area and put it in his or her magic stone deck and shuffle it. Players cannot chase to this [Enter].
New Text : Return target card in your opponent's field to its owner's hand. Or choose target magic stone in your opponent's magic stone area and put it in his or her magic stone deck and shuffle it. Players cannot chase to this [Enter].

Card No. 3-074
Name : Richesse, the Swordsman
Old Text : Look at the top three cards of your magic stone deck, choose a light magic stone from among them and put it into your magic stone area. Put the rest on the bottom of your megic stone deck in any order.
New Text : Look at the top three cards of your magic stone deck, choose a wind magic stone from among them and put it into your magic stone area. Put the rest on the bottom of your megic stone deck in any order.


Card No. 3-075
Name : Trou, the Giant of Fairies Stronghold
Old Text : Other resonators gain [+100/+100] for each resonator in your field.
New Text : Other resonators you control gain [+100/+100] for each resonator in your field.

คู่มือการเล่น Force of Will ฉบับภาษาไทย

สำหรับผู้ที่ซื้อ Starter Deck ของ Force of Will นะครับ จะพบกับคู่มือการเล่นเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถที่จะดาวน์โหลดคู่มือการเล่นแบบภาษาไทยพร้อมเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้ครับ

Force of Will Manual Update 07/01/15
https://www.dropbox.com/s/hv8q1iba8f1frtb/FoW%20Thai%20manual%20update%2007-01-15.docx?dl=0

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

Rule Sheet ประเภทการ์ด-การเริ่มเกมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวเต็มคุณภาพสูงได้ที่ https://www.dropbox.com/s/wwacewtav1b2wgm/Rule-sheet%20TH%203000px.jpg?dl=0

FAQ ถาม-ตอบFAQ

1.      จำเป็นไหมที่ต้องมีมากกว่า 1 กองการ์ด
ใช่ ใน FOW คุณต้องมีกองของ Magic Stone (สำหรับใส่ Magic Stone) และกองหลัก (สำหรับใส่ Resonator, Spell และ Addition)

2.      มีข้อจำกัดอะไรบ้างในการจัดกองการ์ด
คุณสามารถใส่การ์ดในกอง Magic Stone  อย่างต่ำ 10 ใบแต่ไม่เกิน 20 ใบ และในกองหลักต้องมีอย่างต่ำ 40 ใบแต่ไม่เกิน 60 ใบ

3.      ฉันสามารถใส่การ์ดที่มีความสามารถ [Break] ได้กี่ใบในกองการ์ด
คุณสามารถใส่การ์ดที่มีความสามารถ [Break] ในกองการ์ดของคุณกี่ใบก็ได้

4.      ฉันเลือกที่จะไม่ Mulligan ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนการ์ดบนมือเริ่มต้นบางใบ, ทั้งหมด หรือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้

5.      ถ้าฉันไม่เหลือการ์ดในกองแล้ว และต้องจั่วการ์ดด้วยผลใดๆ ฉันจะแพ้หรือไม่
คุณจะแพ้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะจั่วการ์ดใน Draw Phase ของคุณได้ แต่คุณจะไม่แพ้จากผลของการ์ดใดๆที่ส่งผลให้คุณจั่วการ์ด Spell หรือ Ability ยังคงส่งผลแต่เพียงแค่คุณไม่มีการ์ดให้จั่ว และคุณก็ไม่แพ้จากการที่ กอง Magic Stone หมดเช่นกัน

6.      ฉันจะถือการ์ดบนมือได้กี่ใบ และฉันต้องทิ้งการ์ดตอนไหน
เมื่อจบเทิร์นของคุณ หากคุณมีการ์ดบนมือมากกว่า 7 ใบ คุณต้องทิ้งการ์ดให้เหลือ 7 ใบ แต่ถ้าคุณมีการ์ดมากกว่า 7 ใบในเทิร์นของฝ่ายตรงข้าม คุณสามารถเก็บมันไว้ได้ไปจนจบเทิร์นของคุณ

7.      ฉันสามารถใส่การ์ดชื่อเดียวกันในกองหลักได้กี่ใบ
4ใบ

8.      ฉันสามารถดูการ์ดที่อยู่ใน Graveyard ของฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่
ได้ คุณจำเป็นต้องแสดงการ์ดใน Graveyard ของคุณทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการดู

9.      ฉันสามารถสลับตำแหน่งการ์ดใน Graveyard ของฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณจำเป็นต้องให้มันเรียงตามลำดับ หากไม่มีผลใดๆให้ทำการเปลี่ยนตำแหน่ง คุณจะเปลี่ยนมันไม่ได้

10.    ฉันสามารถข้าม Call Phase ของฉันได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถข้ามมันได้ และให้ Ruler หรือ J-Ruler ยังอยู่ในสภาพ Recover ต่อไป

11.    ฉันสามารถ โจมตี หรือ บลอค ด้วย Resonator 2 ใบ พร้อมกันได้ไหม
ไม่ได้

12.    เมื่อฉันสั่งโจมตีไปยังการ์ดที่อยู่ในสภาพ Rest ฝ่ายตรงข้ามสามารถนำการ์ดที่อยู่ในสภาพ Recover ใบอื่นมาบลอคให้ ได้หรือไม่
ได้

13.    ฉันจำเป็นต้องทำให้การ์ดที่ถูกโจมตีจาก [Target Attack] อยู่ในสภาพ Rest หรือไม่
ใช่ ในเกม FOW Resonator ที่ทำการต่อสู้ จะกลายเป็นสภาพ Rest

14.    เมื่อการโจมตีไม่ถูกบลอค ฉันสามารถร่าย Spell หรือใช้ Ability ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหาย ได้ไหม
ได้ คุณสามารถทำการแทรกแซงได้ คุณสามารถร่าย Spell เพื่อเพิ่มพลังหรือลดพลัง Resonator ได้

15.    ฉันสามารถทำการ Judgment ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่
คุณ สามารถทำการ Judgment ได้ในเทิร์นของคุณเท่านั้น

16.    ในเทิร์นที่ฉันทำการ Judgment  ฉันสามารถใช้ [Activate] ของมันได้หรือไม่
Judgment ก็เช่นเดียวกับการ Summon  ดังนั้น มันไม่สามารถโจมตี หรือใช้ความสามารถที่มี [Rest icon] ใน Cost ได้

17.    ฉันสามารถใช้ [Activate] ของ Resonator  ในเทิร์นที่มันถูก Summon ได้หรือไม่
ในเทิร์นนั้น มันไม่สามารถโจมตี หรือใช้ความสามารถที่มี [Rest icon] ใน Cost ได้ แต่ยังคงใช้ความสามารถอื่นได้

18.    เมื่อ Resonator เข้ามาในสนามจาก Lifebreak ความสามาถ [Enter] ของมันจะทำงานหรือไม่
ไม่ทำงาน นอกเหนือจาก [J-Activate] แล้ว ความสามารถ [Enter] จะไม่ทำงานหาก Resonator เข้ามาในสนามด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การ Summon (เข้ามาในสนามจาก Lifebreak หรือ Graveyard, เข้ามาจากความสามารถอื่น เป็นต้น)

19.    เมื่อไหร่ที่ฉันต้องเลือกเป้าหมายให้ความสามารถ [Enter]
เมื่อมันเข้ามาในสนามของคุณ คุณทำการเลือกเป้าหมาย จากนั้นผู้เล่นสามารถทำการแทรกแซงได้

20.    ฉันสามารถแทรกแซงเพื่อตอบโต้ความสามารถ [Enter] ได้หรือไม่
ความสามารถ [Enter] ทำงานเมื่อมันเข้ามาในสนาม ดังนั้นการทำลาย Resonator ด้วยการ์ด หรือความสามารถที่แทรกแซงได้ ไม่กระทบกับการส่งผลของ [Enter] นั้น ถ้าคุณต้องการยกเลิกความสามารถ [Enter] คุณต้อง Cancel การ Summon Resonator

21.    ฉันสามารถใช้ความสามารถ [Activate] ที่มี [Rest Icon] ใน Cost ก่อนจะเข้า Recovery Phase ได้หรือไม่
ได้ คุณยังสามารถใช้ [Spell;Chant-Instant] และ [Spell;Chant-Standby] ได้ด้วย หากเงื่อนไขในการทำงานครบ

22.    มีจำนวนจำกัดของการ์ดที่สามารถวางบน Chant Standby Area กับ จำนวนจำกัดของ Resonator ที่ฉันจะมีในสนาม หรือไม่
ไม่มี คุณสามารถวางการ์ดบน Chant Standby Area และ มี Resonator ในสนามได้มากเท่าที่คุณต้องการ

23.    ฉันต้องจ่ายค่า Cost ที่ระบุไว้บนการ์ด Chant-Standby ในขณะที่ฉันจะนำมันมาวางคว่ำหน้าใน Chant Standby Area หรือไม่
ไม่ต้อง คุณสามารถวางการ์ดจากมือของคุณลงใน Chant Standby Area แบบคว่ำหน้าได้โดยการจ่าย 2Will เท่านั้น โดยไม่จำกัด Attibution ของ Will

24.    มีช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงในการใช้การ์ด Chant-Standby หรือไม่
คุณสามารถเรียกใช้การ์ด Chant-Standby ที่คว่ำหน้าอยู่ ได้ในเวลาเดียวกันที่คุณสามารถใช้ Chant-Instant ได้ คุณยังสามารถใช้มันในการแทรกแซงได้ด้วย
คุณสามารถใช้ Chant-Instant , Chant-Standby , [Activate] และ [Break] ได้ในเวลาเดียวกัน และมันจะส่งผลแบบ Last-In-First-Out
คุณสามารถใช้การ์ด Chant-Standby ใบที่คุณทำการคว่ำไว้ใน Chant-Standby Area เท่านั้น

25.    ฉันสามารถใช้การ์ด Chant-Standby 2ใบพร้อมๆกันได้ไหม หรือจำเป็นต้องใช้ทีละใบ และฉันสามารถแทรกแซงมันได้หรือไม่
คุณต้องเลือกลำดับในการใช้มัน และ คุณสามารถแทรกแซงมันได้

26.    ถ้าฉันมี Magic Stone ในสภาพ Recover ในช่วง Draw Phase ฉันสามารถใช้มันสร้าง Will ใน Phase นี้ได้หรือไม่
ได้

27.    ฉันสามารถผสม Will ที่สร้างใน Draw Phase กับ Will ที่สร้างใน Recovery Phase เพื่อใช้ร่วมกันได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณไม่สามารถเก็บ Will ที่สร้างใน Draw Phase ไปจนถึงช่วง Recovery Phase ได้

28.    เมื่อใดที่ Will ที่ไม่ได้ใช้งานจะหายไป
Will ที่ไม่ได้ใช้งานจะหายไปเมื่อเริ่มต้น Recovery Phase และเมื่อจบเทิร์นของคุณ

29.    ฉันสั่งให้ Resonator โจมตี แต่มันถูกทำลายด้วย Spell ก่อนที่จะถึงช่วง  Battle Resolution Step มันจะสร้างความเสียหายหรือไม่
ไม่สร้าง  ถ้า Resonator หายไปจากสนามก่อนจะถึง Battle Resolution Step มันจะไม่สร้างความเสียหายใดๆ

30.    ฉันใช้ Resonator บลอคการโจมตี แต่มันถูกทำลายด้วย Spell ก่อนที่จะถึงช่วง  Battle Resolution Step การ์ดที่ทำการโจมตีจะสร้างความเสียหายหรือไม่
การ์ดจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายที่เลือกไว้เป็นเป้าหมายแรก มันจะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นหรือ Resonator ที่เป็นเป้าหมายที่ประกาศโจมตีไว้

31.    Resonator ที่ถูกโจมตีด้วยความสามารถ [Target Attack] หายไปจากสนาม การ์ดที่ทำการโจมตีจะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นแทนหรือไม่
ไม่ มันจะไม่สร้างความเสียหายใดๆเลย

32.    Resonator ที่มี [Pierce] ทำการโจมตี Resonstor แต่ Resonator ที่ถูกโจมตีหายไปจากสนาม ความสามารถ [Pierce] จะสร้างความเสียหายหรือไม่
สร้าง ความสามารถ [Pierce] จะสร้างความเสียหายเท่ากับ ATK ของ Resonstor ที่ทำการโจมตีใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามของมัน

33.    Resonator ที่มี [Pierce] ทำการโจมตี Resonstor ตัวที่หนึ่งที่อยู่ในสภาพ Rest แต่ Resonator ตัวที่สองทำการบลอค ถ้า Resonator ตัวที่สองถูกทำลายจากความเสียหายจากการต่อสู้แล้ว ความเสียหายที่เหลือจาก [Pierce] จะทำใส่ Resonator ตัวที่หนึ่งต่อหรือไม่
ไม่ Resonator ตัวที่หนึ่งจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ  เมื่อ Resonator ถูกทำลาย [Pierce] จะสร้างความเสียหายที่เหลือให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

34.    เมื่อฉันร่าย Spell หรือใช้ความสามารถเล็งเป้าหมายไปที่บางสิ่ง แต่เป้าหมายได้หายไปจากการแทรกแซงก่อนที่ Spell หรือความสามารถนั้นจะส่งผล ฉันสามารถทำการเลือกเป้าหมายใหม่ได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้ และมันจะไม่ส่งผลใดๆ เพราะเป้าหมายไม่ถูกต้อง