วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศใช้ Comprehensive Rule 5.00

--- ประกาศใช้ CR ฉบับใหม่ครับ ---


ประกาศใช้ Comprehensive Rule ในการตัดสินและแข่งขัน Force of Will ในประเทศไทย โดยจะใช้ CR เล่ม 5.00 นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านทำความเข้าใจได้จากลิงค์นี้ครับ ส่วนที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม จากเล่มก่อนจะเป็นตัวอักษรสีแดง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทีมงาน Thai Force of Will

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

+++ ประกาศแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับ Chant-Standby +++

+++ ประกาศแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับ Chant-Standby +++

เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งาน Chant-Standby ที่ทางทีมงานได้เคยสอบถามไปยังเพจต่างๆ ซึ่งตอนนี้ได้ข้อสรุปมาใหม่จากการตรวจสอบไปยังหลายๆเพจ ได้ข้อสรุปใหม่ที่มีการแก้ไขจากเดิมดังนี้ครับ

Chant-Standby เมื่อทำการ Set โดยการจ่าย 2 Will ไม่ใช้พื้นที่แทรกแซงในการเล่น ทำให้ไม่สามารถแทรกแซงหรือ Cancel ได้ แต่การกระทำนี้จะต้องทำเมื่อไม่มีการ์ดหรือความสามารถรอทำงานในพื้นที่แทรกแซง

การเปิดใช้งานการ์ด Chant-Standby จะเป็นการเปิดใช้ได้เมื่อเงื่อนไขครบถ้วน มี Magic Stone ครบตาม Cost ที่ระบุ แต่ไม่ต้อง Rest เพื่อจ่าย และไม่สนใจสภาพของ Magic Stone ว่าอยู่ในสภาพ Rest หรือ Recovery

แต่การเปิดใช้งานนี้จะใช้พื้นที่แทรกแซงและการ์ด Chant-Standby จะไปอยู่ในพื้นที่แทรกแซงโดยนับว่าเป็น Normal Spell ครับ ดังนั้นการเปิดใช้งานการ์ด Chant-Standby จึงถูก Cancel ได้ครับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Normal Spell คือ
การ์ด Addition ทุกชนิด และ การ์ด Spell ทุกชนิดที่อยู่บนพื้นที่แทรกแซงครับ (การ์ดจะอยู่บนพื้นที่แทรกแซงเมื่อทำการร่าย หรือในกรณีของ Chant-Standby คือเมื่อเปิดใช้งาน)

จึงประกาศมาให้ทราบและแก้ไขความเข้าใจผิดในการเล่นและการตัดสินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขออภัยในความผิดพลาดและด้วยความเคารพ
ทีมงาน Thai Force of Will
26 กุมภาพันธ์ 2015

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กฎน่ารู้ - เรื่อง การข้าม Recovery Phase

-- กฎน่ารู้ --

เรื่อง การข้าม Recovery Phase

จาก Comprehensive Rule เล่มล่าสุดมีการเพิ่มเติมส่วนนี้เข้าไปครับ

"If this is the first turn for the player, skip the recovery phase"

หมายความว่า เทิร์นแรกของผู้เล่นแต่ละคนจะข้าม Recovery Phase ของผู้เล่นคนนั้นไปครับ

มีผลอย่างไร อย่างเช่น Ruler ที่มีความสามารถ Rest เพื่อทำสิ่งต่างๆ
ผู้เล่นคนที่สองจะใช้ความสามารถนั้นก่อนจบเทิร์นของผู้เล่นคนแรกได้
แต่เมื่อเข้าสู่เทิร์นแรกของผู้เล่นคนที่สอง ผู้เล่นนั้นจะไม่ได้ทำการ Recover Ruler ของตนเอง
เพราะข้าม Recovery Phase ไปครับ

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ว่าด้วย Target Attack

--- ว่าด้วย Target Attack ---


มีการแก้ไข้เปลี่ยนแปลงความสามารถของ Target Attack ใหม่ครับ โดยความสามารถของ Target Attack มีดังนี้

11.2. [Target Attack]
A J/resonator with [Target Attack] can attack against recovered J/resonator. This is continuous ability.

หมายความว่า Resonator ที่มีความสามารถนี้จะ
สามารถเลือกเป้าหมายการโจมตีเป็น Resonator ที่อยู่ในสภาพ Recover ได้

โดยการโจมตีนี้จะไม่ทำให้ Resonator ที่ถูกโจมตีนั้นต้องกลายเป็นสภาพ Rest เพราะการเปลี่ยนเป็นสภาพ Rest จะเกิดเมื่อ Resonator ทำการโจมตีหรือป้องกันครับ

และการโจมตีนี้ยังคงถูกป้องกันได้ตามปกติ ความสามารถนี้เพียงแค่ทำให้ผู้เล่นเลือกโจมตีใส่ Resonator ที่อยู่ในสภาพ Recover เท่านั้นครับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Force of WIll Thai Comprehensive Rule Update 2/2/2014

อัพเดตกฏ FoW 02/02/2014

อัพเดตกฎการเล่น Force of Will ฉบับล่าสุดครับ
โดยฉบับนี้จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ Awakening และแก้ไขในส่วนของ Target Attack ให้ตัวที่ถูกโจมตีจาก Target Attack ไม่ต้อง Rest ครับ และส่วนปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะทำตัวอักษรสีแดงไว้ครับ แสดงให้เห็นว่าอัพเดตแก้ไขจากเล่มก่อน

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยครับ

ทั้งนี้ขอลบไฟล์กฎการเล่นฉบับเก่าออกจากแฟ้มดาวน์โหลด เพื่อป้องกันการสับสนนะครับ

กฎการเล่น Force of Will ฉบับภาษาไทย https://www.dropbox.com/s/nn8tjrklvposdii/FoW_comprehensive%20rule%20Thai%20Update%2020150202.docx?dl=0

กฎการเล่น Force of Will ฉบับภาษาอังกฤษ -  https://www.dropbox.com/s/aoeb1i9xswdvk4z/FoW%20Comprehensive%20Rule%20Eng%2020150118.docx?dl=0

เรื่องการ Recircle


เรื่องการ Recircle

อีกไม่นานก็จะถึงกำหนดวางขายของ Force of Will Booster ที่ 2 ของประเทศไทยแล้วนะครับ แต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต แล้วพบว่าใน Circle แรกนั้นมีทั้งหมดสามชุดด้วยกัน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว ใน Circle แรกนั้นจะมีจำหน่ายเพียงสองชุดเท่านั้นครับ

ทั้งนี้เพราะมีการ Recircle เกิดขึ้นครับจากทางญี่ปุ่น โดยในชุดแรกที่จัดจำหน่ายในไทย จะประกอบด้วยชุดแรกและครึ่งหนึ่งของชุดที่สองเดิมครับ และสำหรับชุดที่สองในไทยจะประกอบด้วยที่เหลือของชุดที่สองเดิม และทั้งหมดของชุดที่สามเดิมครับ

ดังนั้นในซอง Dawn of Valhalla ที่ได้วางขายไปแล้วนั้นจะมีการ์ดที่มี Serial Number ผสมกันทั้งขึ้นต้นด้วยเลข 1 และ 2 ครับ

การคงสภาพของตำแหน่งเมื่อมีการย้ายโซน


--- การคงสภาพของตำแหน่งเมื่อมีการย้ายโซน ---

ตามกฎข้อ 3.1 จะอธิบายไว้ว่า เมื่อการ์ดย้ายไปยังโซนอื่น ถ้าเป็นการย้ายจากพื้นที่เล่นไปยังพื้นที่เล่น มันจะนับว่าเป็นการ์ดใบเดิม และยังคงสภาพRest หรือ Recover ตามเดิมอยู่ แต่นอกเหนือจากนี้จะให้ถือว่าเป็นการ์ดใบใหม่ในโซนที่ย้ายไป และหากไม่มีการระบุไว้ เอฟเฟคต์ใดๆที่เคยส่งผลในโซนเดิม จะไม่ส่งผลในโซนใหม่

พื้นที่เล่นคือการนับรวมของโซนสนาม รูลเลอร์แอเรีย และ เมจิกสโตนแอเรีย 

ดังนั้นหากมีการย้ายโซนของการ์ดในพื้นที่เหล่านี้ เช่น J-Ruler ย้ายจากสนามมายังรูลเลอร์แอเรีย หรือการควบคุม Resonator ของฝ่ายตรงข้าม ทำให้ย้ายจากสนามของเขามายังสนามเรา การ์ดเหล่านี้จะยังคงสภาพ Rest หรือ Recover ตามเดิมครับ