วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ว่าด้วยเรื่องของ Flying


--- ว่าด้วยเรื่องของ Flying ---


ตามกฏ [Flying]
Attack by J/Resonator with [Flying] can be blocked only by J/Resonator with [Flying]. 
This is continuous ability.

หมายความว่า การโจมตีจาก J/Resonator ที่มี [Flying] จะถูกป้องกันได้จาก J/Resonator ที่มี [Flying] เหมือนกันเท่านั้นครับ และเป็นความสามารถแบบต่อเนื่องด้วย

ดังนั้นหากถูกโจมตีจาก J/Resonator ที่มี [Flying] แล้วเราไม่มีJ/Resonator ที่มี [Flying] เลย ก็จะป้องกันไม่ได้ครับ

แต่ J/Resonator ที่มี [Flying] ที่ Rest อยู่ จะถูกโจมตีจาก J/Resonator ได้แม้ว่า J/Resonator นั้นจะไม่มี [Flying]

เหมือนว่ามังกรบินมาตี แล้วจะป้องกันเราก็ต้องบินไปป้องกันครับ ส่วนพอตีเสร็จแล้วเหนื่อย ลงมาพักที่พื้นดิน เลยโดยตัวไม่บินตีได้นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น