วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

FoW Comprehensive Rule Download Links

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด Comprehensive Rule ของ Foece of Will ทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทยครับ

โดยเราจะใช้การตัดสินโดยอ้างอิงการตีความจากเล่มภาษาอังกฤษเป็นหลักครับ และคำตัดสินของทีมงาน Thai Force of Will จะถือเป็นที่สิ้นสุด ณ ขณะนั้นๆ

ส่วนเล่มภาษาไทยมีไว้สำหรับให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

โดยให้ยึดถือการอัพเดทของทางทีมงาน Thai Force of Will เป็นหลักนะครับ 

ฉบับภาษาอังกฤษ - https://www.dropbox.com/s/vhkqpi43dmfvwqv/FoW%20Comprehensive%20Rule%20Eng%2020141010.docx?dl=0

ฉบับภาษาไทย - https://www.dropbox.com/s/7355ptnjpjnxuka/FoW%20Comprehensive%20Rule%20Thai%2020150116.docx?dl=0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น