วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

FAQ ถาม-ตอบFAQ

1.      จำเป็นไหมที่ต้องมีมากกว่า 1 กองการ์ด
ใช่ ใน FOW คุณต้องมีกองของ Magic Stone (สำหรับใส่ Magic Stone) และกองหลัก (สำหรับใส่ Resonator, Spell และ Addition)

2.      มีข้อจำกัดอะไรบ้างในการจัดกองการ์ด
คุณสามารถใส่การ์ดในกอง Magic Stone  อย่างต่ำ 10 ใบแต่ไม่เกิน 20 ใบ และในกองหลักต้องมีอย่างต่ำ 40 ใบแต่ไม่เกิน 60 ใบ

3.      ฉันสามารถใส่การ์ดที่มีความสามารถ [Break] ได้กี่ใบในกองการ์ด
คุณสามารถใส่การ์ดที่มีความสามารถ [Break] ในกองการ์ดของคุณกี่ใบก็ได้

4.      ฉันเลือกที่จะไม่ Mulligan ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนการ์ดบนมือเริ่มต้นบางใบ, ทั้งหมด หรือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้

5.      ถ้าฉันไม่เหลือการ์ดในกองแล้ว และต้องจั่วการ์ดด้วยผลใดๆ ฉันจะแพ้หรือไม่
คุณจะแพ้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะจั่วการ์ดใน Draw Phase ของคุณได้ แต่คุณจะไม่แพ้จากผลของการ์ดใดๆที่ส่งผลให้คุณจั่วการ์ด Spell หรือ Ability ยังคงส่งผลแต่เพียงแค่คุณไม่มีการ์ดให้จั่ว และคุณก็ไม่แพ้จากการที่ กอง Magic Stone หมดเช่นกัน

6.      ฉันจะถือการ์ดบนมือได้กี่ใบ และฉันต้องทิ้งการ์ดตอนไหน
เมื่อจบเทิร์นของคุณ หากคุณมีการ์ดบนมือมากกว่า 7 ใบ คุณต้องทิ้งการ์ดให้เหลือ 7 ใบ แต่ถ้าคุณมีการ์ดมากกว่า 7 ใบในเทิร์นของฝ่ายตรงข้าม คุณสามารถเก็บมันไว้ได้ไปจนจบเทิร์นของคุณ

7.      ฉันสามารถใส่การ์ดชื่อเดียวกันในกองหลักได้กี่ใบ
4ใบ

8.      ฉันสามารถดูการ์ดที่อยู่ใน Graveyard ของฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่
ได้ คุณจำเป็นต้องแสดงการ์ดใน Graveyard ของคุณทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการดู

9.      ฉันสามารถสลับตำแหน่งการ์ดใน Graveyard ของฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณจำเป็นต้องให้มันเรียงตามลำดับ หากไม่มีผลใดๆให้ทำการเปลี่ยนตำแหน่ง คุณจะเปลี่ยนมันไม่ได้

10.    ฉันสามารถข้าม Call Phase ของฉันได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถข้ามมันได้ และให้ Ruler หรือ J-Ruler ยังอยู่ในสภาพ Recover ต่อไป

11.    ฉันสามารถ โจมตี หรือ บลอค ด้วย Resonator 2 ใบ พร้อมกันได้ไหม
ไม่ได้

12.    เมื่อฉันสั่งโจมตีไปยังการ์ดที่อยู่ในสภาพ Rest ฝ่ายตรงข้ามสามารถนำการ์ดที่อยู่ในสภาพ Recover ใบอื่นมาบลอคให้ ได้หรือไม่
ได้

13.    ฉันจำเป็นต้องทำให้การ์ดที่ถูกโจมตีจาก [Target Attack] อยู่ในสภาพ Rest หรือไม่
ใช่ ในเกม FOW Resonator ที่ทำการต่อสู้ จะกลายเป็นสภาพ Rest

14.    เมื่อการโจมตีไม่ถูกบลอค ฉันสามารถร่าย Spell หรือใช้ Ability ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหาย ได้ไหม
ได้ คุณสามารถทำการแทรกแซงได้ คุณสามารถร่าย Spell เพื่อเพิ่มพลังหรือลดพลัง Resonator ได้

15.    ฉันสามารถทำการ Judgment ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่
คุณ สามารถทำการ Judgment ได้ในเทิร์นของคุณเท่านั้น

16.    ในเทิร์นที่ฉันทำการ Judgment  ฉันสามารถใช้ [Activate] ของมันได้หรือไม่
Judgment ก็เช่นเดียวกับการ Summon  ดังนั้น มันไม่สามารถโจมตี หรือใช้ความสามารถที่มี [Rest icon] ใน Cost ได้

17.    ฉันสามารถใช้ [Activate] ของ Resonator  ในเทิร์นที่มันถูก Summon ได้หรือไม่
ในเทิร์นนั้น มันไม่สามารถโจมตี หรือใช้ความสามารถที่มี [Rest icon] ใน Cost ได้ แต่ยังคงใช้ความสามารถอื่นได้

18.    เมื่อ Resonator เข้ามาในสนามจาก Lifebreak ความสามาถ [Enter] ของมันจะทำงานหรือไม่
ไม่ทำงาน นอกเหนือจาก [J-Activate] แล้ว ความสามารถ [Enter] จะไม่ทำงานหาก Resonator เข้ามาในสนามด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การ Summon (เข้ามาในสนามจาก Lifebreak หรือ Graveyard, เข้ามาจากความสามารถอื่น เป็นต้น)

19.    เมื่อไหร่ที่ฉันต้องเลือกเป้าหมายให้ความสามารถ [Enter]
เมื่อมันเข้ามาในสนามของคุณ คุณทำการเลือกเป้าหมาย จากนั้นผู้เล่นสามารถทำการแทรกแซงได้

20.    ฉันสามารถแทรกแซงเพื่อตอบโต้ความสามารถ [Enter] ได้หรือไม่
ความสามารถ [Enter] ทำงานเมื่อมันเข้ามาในสนาม ดังนั้นการทำลาย Resonator ด้วยการ์ด หรือความสามารถที่แทรกแซงได้ ไม่กระทบกับการส่งผลของ [Enter] นั้น ถ้าคุณต้องการยกเลิกความสามารถ [Enter] คุณต้อง Cancel การ Summon Resonator

21.    ฉันสามารถใช้ความสามารถ [Activate] ที่มี [Rest Icon] ใน Cost ก่อนจะเข้า Recovery Phase ได้หรือไม่
ได้ คุณยังสามารถใช้ [Spell;Chant-Instant] และ [Spell;Chant-Standby] ได้ด้วย หากเงื่อนไขในการทำงานครบ

22.    มีจำนวนจำกัดของการ์ดที่สามารถวางบน Chant Standby Area กับ จำนวนจำกัดของ Resonator ที่ฉันจะมีในสนาม หรือไม่
ไม่มี คุณสามารถวางการ์ดบน Chant Standby Area และ มี Resonator ในสนามได้มากเท่าที่คุณต้องการ

23.    ฉันต้องจ่ายค่า Cost ที่ระบุไว้บนการ์ด Chant-Standby ในขณะที่ฉันจะนำมันมาวางคว่ำหน้าใน Chant Standby Area หรือไม่
ไม่ต้อง คุณสามารถวางการ์ดจากมือของคุณลงใน Chant Standby Area แบบคว่ำหน้าได้โดยการจ่าย 2Will เท่านั้น โดยไม่จำกัด Attibution ของ Will

24.    มีช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงในการใช้การ์ด Chant-Standby หรือไม่
คุณสามารถเรียกใช้การ์ด Chant-Standby ที่คว่ำหน้าอยู่ ได้ในเวลาเดียวกันที่คุณสามารถใช้ Chant-Instant ได้ คุณยังสามารถใช้มันในการแทรกแซงได้ด้วย
คุณสามารถใช้ Chant-Instant , Chant-Standby , [Activate] และ [Break] ได้ในเวลาเดียวกัน และมันจะส่งผลแบบ Last-In-First-Out
คุณสามารถใช้การ์ด Chant-Standby ใบที่คุณทำการคว่ำไว้ใน Chant-Standby Area เท่านั้น

25.    ฉันสามารถใช้การ์ด Chant-Standby 2ใบพร้อมๆกันได้ไหม หรือจำเป็นต้องใช้ทีละใบ และฉันสามารถแทรกแซงมันได้หรือไม่
คุณต้องเลือกลำดับในการใช้มัน และ คุณสามารถแทรกแซงมันได้

26.    ถ้าฉันมี Magic Stone ในสภาพ Recover ในช่วง Draw Phase ฉันสามารถใช้มันสร้าง Will ใน Phase นี้ได้หรือไม่
ได้

27.    ฉันสามารถผสม Will ที่สร้างใน Draw Phase กับ Will ที่สร้างใน Recovery Phase เพื่อใช้ร่วมกันได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณไม่สามารถเก็บ Will ที่สร้างใน Draw Phase ไปจนถึงช่วง Recovery Phase ได้

28.    เมื่อใดที่ Will ที่ไม่ได้ใช้งานจะหายไป
Will ที่ไม่ได้ใช้งานจะหายไปเมื่อเริ่มต้น Recovery Phase และเมื่อจบเทิร์นของคุณ

29.    ฉันสั่งให้ Resonator โจมตี แต่มันถูกทำลายด้วย Spell ก่อนที่จะถึงช่วง  Battle Resolution Step มันจะสร้างความเสียหายหรือไม่
ไม่สร้าง  ถ้า Resonator หายไปจากสนามก่อนจะถึง Battle Resolution Step มันจะไม่สร้างความเสียหายใดๆ

30.    ฉันใช้ Resonator บลอคการโจมตี แต่มันถูกทำลายด้วย Spell ก่อนที่จะถึงช่วง  Battle Resolution Step การ์ดที่ทำการโจมตีจะสร้างความเสียหายหรือไม่
การ์ดจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายที่เลือกไว้เป็นเป้าหมายแรก มันจะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นหรือ Resonator ที่เป็นเป้าหมายที่ประกาศโจมตีไว้

31.    Resonator ที่ถูกโจมตีด้วยความสามารถ [Target Attack] หายไปจากสนาม การ์ดที่ทำการโจมตีจะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นแทนหรือไม่
ไม่ มันจะไม่สร้างความเสียหายใดๆเลย

32.    Resonator ที่มี [Pierce] ทำการโจมตี Resonstor แต่ Resonator ที่ถูกโจมตีหายไปจากสนาม ความสามารถ [Pierce] จะสร้างความเสียหายหรือไม่
สร้าง ความสามารถ [Pierce] จะสร้างความเสียหายเท่ากับ ATK ของ Resonstor ที่ทำการโจมตีใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามของมัน

33.    Resonator ที่มี [Pierce] ทำการโจมตี Resonstor ตัวที่หนึ่งที่อยู่ในสภาพ Rest แต่ Resonator ตัวที่สองทำการบลอค ถ้า Resonator ตัวที่สองถูกทำลายจากความเสียหายจากการต่อสู้แล้ว ความเสียหายที่เหลือจาก [Pierce] จะทำใส่ Resonator ตัวที่หนึ่งต่อหรือไม่
ไม่ Resonator ตัวที่หนึ่งจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ  เมื่อ Resonator ถูกทำลาย [Pierce] จะสร้างความเสียหายที่เหลือให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

34.    เมื่อฉันร่าย Spell หรือใช้ความสามารถเล็งเป้าหมายไปที่บางสิ่ง แต่เป้าหมายได้หายไปจากการแทรกแซงก่อนที่ Spell หรือความสามารถนั้นจะส่งผล ฉันสามารถทำการเลือกเป้าหมายใหม่ได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้ และมันจะไม่ส่งผลใดๆ เพราะเป้าหมายไม่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น